Хронология

 • 1837, юли 6/18

  В семейството на Гина и Иван Кунчеви в Карлово се ражда синът им Васил – бъдещият Апостол на българската свобода.

 • 1852 – 1858

  Послушник на вуйчо си х. Василий, учи в Стара Загора в класно училище и посещава курс за свещеници.

 • 1858, декември

  Приема монашески сан в Сопотския манастир „Св. Спас” и духовното име Игнатий.

 • 1862, март

  Тайно напуска Карлово, заминава за Белград и се включва в Първата българска легия, където получава прозвищети си Левски.

 • 1864, Великден

  Отказва се от монашеството – сваля расото, отрязва косите си и ги предава на своята майка.

 • 1864, май 6

  Става учител в с. Войнягово, Карловско.

 • 1867, април 28

  Преминава с четата на Панайот Хитов в Българско като знаменосец.

 • 1867, септември

  Включва се във Втората българска легия в Белград.

 • 1868, декември

  Предприема пътуване с параход до Цариград, а в началото на януари 1869 г. започва първата си обиколка в Българско.

 • 1869, май – август

  Осъществява втора обиколка из Българско.

 • 1869, септември 23

  Подкрепя създаването на Българското книжовно дружество.

 • 1869, късната есен

   Участва в създаването на БРЦК в Букурещ.

 • 1871 г.

  В началото на годината създава „БРЦК в Българско” с център Ловеч.

 • 1871, септември

  Подготвя се проектоуставът на революционната организация – известната „Нареда…“, в изработването на която участва и Васил Левски.

 • 1872, 29 април – 4 май

  Участва в първото общо събрание на БРЦК в Букурещ, което приема Устав и Програма на избрания Централен комитет. Васил Левски единствен получава специално пълномощно да представлява БРЦК в българските земи.

 • 1872, юли 1

  Завръща се в Българско и се заема с разпространение на приетите документи на БРЦК.

 • 1872, септември 22

  Обир на турската поща в Арабаконак, организиран от Димитър Общи.

 • 1872, септември

  Създаден е първият Окръжен комитет в с. Голям извор, Тетевенско.

 • 1872, декември 27

  Васил Левски е заловен в Къкринското ханче.

 • 1873, януари 5-9

  Изправен е на разпити пред извънредната следствена комисия в София.

 • 1873, януари 14

  В заключителен протокол на комисията е обоснована и предложена смъртната присъда за Апостола, която се изпраща на Султана за потвърждаване.

 • 1873, февруари 6/18

  Васил Левски е обесен край София, близо до мястото на сегашния му паметник.