Народна Клетва (от Васил Левски)

Заклевам се в Евангелието, в честа си, и в Отечеството си, пред Бога, и пред Честното събрание на съзаклятието, че от всичко което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб.

Заклевам се и обещавам какво полагам за святата тази цел, живот и имот.

Заклевам се И обещавам, безусловна покорност на законите и на зАповедите на съзаклятннят Таен Центрлден Български Революционен Комитет съвременно мълчание, и тайност на делата.

А в противен случай, ако въда Предател, или престъпник, съгласявам се да бъда проводен от оръжието НА ТОВА съзаклятие, което има длъжност да ме брАни, а и право да ме съди.

Заклевам се.

Забележка. Ново-оглашеният, ще се изправи пред една маса, на която ще има сложено едно Евангелие, или кръст, един нож, и един револвер, и ще си тури лявата ръка на сърцето, а дясната ще я вдигне на горе, и ще следва да дума следоющите думи т.е. гореизложените.

Този образец на клетва е писан с ръката на Левски.