Вещи

вещи на апостола
Дяконското кръстче на Васил Левски е подарък от вуйчо му архимандрит х. Василий, донесено през 1861 г. от Божи гроб. Съхранява се в Националния военно исторически музей, предадено през 1940 г. от племеницата на Апостола София Зидарова.
вещи на апостола

Тасче за вода, изработено от мед и калайдисано от вътре и от вън. То има полусферична форма, без дръжка със закръглено дъно. Малките му размери го правят удобен за носене и в същото необходим предмет на духовника, учителя, пътника и революционера Васил Левски. Също е предадено от София Зидарова и се съхранява в Националния военно исторически музей.

вещи на апостола

Револвер “Гасер” М1. Той е със сравнително голям калибър, бърза скорост, малки размери. Освен за пряко бойно действие револверът многократно Васил Левски използва и при заклеването на революционните комитети. Намира се в Националния военно исторически музей.

вещи на апостола

Сабята на Васил Левски е с дължина 870 мм с дървена ножница с метален обков в горния и долния край. До 1967 г. се пази в скривалището на Левски в Троянския манастир. След изграждането на музея “Васил Левски” в Ловеч през 1967 г. е предадена в него.

кама на апостола

Камата, която Апостола носи през цялото време на движението си из страната. Съхранява се също в музея в Ловеч.

вещи на апостола

Печатите от червен восък, едностранно или двустранно изработени от малки късове червен восък печати на няколко селища (Свищов, Оряхово, Орхание, Карлово, Ловеч, Пловдив, Търново), с които Васил Левски е заверявал пътния си билет (тескерето), за да избегне необходимостта от лично представяне пред органите на властта.

вещи на апостола
Печатничката на Апостола е донесена в България от Ангел Кънчев, пренесена в Ловеч тя се пази в къщата на Мария и Никола Сиркови. В 1901г. Д-р Петър Стоянов я прибира и предава в музея на читалището, запазена е и днес се намира в музея “Васил Левски”-Ловеч.
коса на апостола

Сам Апостола отрязва косата си и снема монашеското си расо на връх Великден 1864 г. в местността "Алтън чаир" в покрайнините на Карлово. Дава я на майка си със заръка да я пази. Грижливо съхранена от Гина Кунчева, а след това от дъшеря и Яна, косата е предадена през 1907г. на министъра на просвешението. Министерството я предоставя на Етнографския музей, а през 1942 г. е предадена на тогавашния Главен военен музей, днес Национален военно-исторически музей. От 2000 г. част от косите на Апостола се съхраняват в мемориален параклис "Всех Святих Болгарских" в музея в Карлово.

тефтерчето на Левски

Тефтерчето на Васил Левски в което е водил записки до последните дни от живота си.